Followers

ziddu

Monday, July 28, 2008

Tafsir surah Al-Anfal oleh Ustaz Alaudin Osman bertemakan Amanah


27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

28. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

29. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan[607]. dan Kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. dan Allah mempunyai karunia yang besar.

30. Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya.

31. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata: "Sesungguhnya Kami telah mendengar (ayat-ayat yang seperti ini), kalau Kami menhendaki niscaya Kami dapat membacakan yang seperti ini, (Al Quran) ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan orang-orang purbakala".

[607] Artinya: petunjuk yang dapat membedakan antara yang haq dan yang batil, dapat juga diartikan disini sebagai pertolongan.

Orang-orang yang beriman jangan mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul. Kepercayaan orang yang telah diberikan kepada kita mesti ditunaikan dengan penuh tanggungjawab. Maksud tanggungjawab disini adalah kita akan menjadi saksi di atas segala aktiviti yang kita lakukan atas nama jawatan tadi. Ikuti ulasan lanjut dari

Ustaz Alaudin
UstAlaudin080727.m...

0 Responses to “Tafsir surah Al-Anfal oleh Ustaz Alaudin Osman bertemakan Amanah”

Post a Comment

Networkedblog