Followers

ziddu

Sunday, April 25, 2010

PEPERANGAN MU'TAH


Jamadil Awwal pernah memahatkan peristiwa bersejarah yang mana menyaksikan berlakunya peperangan Mu'tah di Mu'tah yang terletak berhampiran dengan Kota Karak, Jordan. Ia berlaku pada tahun 8H disebabkan pembunuhan Harith bin Umair Al-Azdi yang merupakan utusan yang dihantar oleh Rasulullah S.A.W kepada Raja Busra. Maka tentera muslimin seramai tiga ribu orang telah dikumpul dalam masa yang singkat untuk keluar berperang di Mu'tah yang mana Rasulullah S.A.W tidak turut serta dalam peperangan ini. Daripada tindakan ini dapatlah kita mengambil iktibar yang mana Islam bukanlah agama yang tertegak melalui mata pedang kerana peperangan adalah langkah yang terakhir selepas utusan yang diutuskan untuk menjalankan kerja-kerja dakwah tidak diterima malah dikhianati maka barulah tindakan yang lebih kasar iaitu peperangan boleh dilakukan.

Sebelum para tentera muslimin memulakan perjalanan mereka, Rasulullah S.A.W telah memberi arahan dari segi kepimpinan ketika berlakunya peperangan yang mana dimulai dengan Zaid bin Harithah diikuti oleh Ja'afar bin Abi Thalib jika Zaid gugur. Kemudian diganti oleh Abdullah bin Rawahah apabila Ja'afar telah syahid. Jika ketiga-tiganya telah gugur maka para tentera diminta memilih salah seorang yang thiqah atau dipercayai di kalangan mereka untuk memimpin. Rasulullah juga mengingatkan mereka agar tidak terus melancarkan serangan, sebaliknya menyeru kepada penduduk Mu'tah agar beriman dan apabila seruan itu ditolak maka barulah mereka boleh melancarkan serangan. Ini adalah perkara yang mesti kita ambil cakna iaitu mengenai kepimpinan yang mana Rasulullah S.A.W telah meminta kepada kita dalam hadis yang lain agar melantik seorang ketua walaupun bermusafir dua orang. Jika di dalam urusan yang lebih besar lagi maka perkara ini perlu ditekankan secara yang lebih serius lagi seperti dalam kesatuan, rumah, negara dan sebagainya.

Kepimpinan mestilah disertai dengan amanah oleh pemimpin dan taat serta kepercayaan oleh orang di bawahnya.Sifat pemimpin juga wajib dititik beratkan agar dia bukan sahaja mampu melaksanakan tugas malah dia merupakan seorang yang mampu menjaga kesucian Islam daripada tercemar. Dari sini juga kita dapat mengambil istifadah sebagai seorang pendakwah dan pejuang Islam yang mana perlu mempunyai taktik dan pelbagai cara yang berhikmah di dalam menyebarkan dakwah Islamiah bukannya secara terburu-buru dan gopoh-gapah dalam tindakan. Sifat sabar dan yakin kepada pertolongan Allah wajib ada agar kerja dakwah kita berterusan dan tidak mudah terbantut disebabkan kita mudah berputus asa apabila dakwah atau usaha kita tidak berjaya. Ingatlah bahawa Allah tidak akan soal mengenai kejayaan kita tetapi Dia akan tanya mengenai kerja dan usaha yang kita lakukan. Ingatlah firman Allah dalam ayat 56 surah al-Qasas yang bermaksud :

Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada mereka yang dikehendakiNya dan Allah lebih mengetahui mereka yang mahukan petunjuk.

Sebaik sahaja mereka tiba di Mu'tah, tentera musuh telah mendengar kemaraan tentera Islam yang mana dengan segera panglima perang musuh, Harcules mengumpul bala tentera lebih seratus ribu orang disamping Syurahbil pula mengumpul seramai seratus ribu bala tentera yang lain hasil gabungan qabilah Lakham, Juzam, Qain dan Bahara'.

Apabila mendengar berita mengenai jumlah tentera musuh yang begitu ramai, maka tentera muslimin telah berbincang langkah mereka yang seterusnya di Ma'an selama dua malam. Ramai di kalangan mereka telah mencadangkan agar menghantar maklumat kepada Rasulullah S.A.W mengenai perkara ini tetapi Abdullah bin Rawahah dengan tegas bangun menyatakan kepada mereka bahawa keluarnya muslimin ke Mu'tah untuk memburu kemenangan ataupun syahid demi menjaga agama dan bukannya berperang kerana bilangan atau beradu kekuatan. Ini menyatakan kepada kita bahawa sesuatu tindakan bukanlah mengharapkan kepada ramai yang menggerakkannya tetapi ia mesti disertai dengan mujahadah, keyakinan, tawakkal sebelum menghasilkan natijah yang berkualiti. Strategi, motivasi, inovasi dan ta'awun yang berterusan begitu penting di dalam menggerakkan sesuatu pergerakan samada persatuan, syarikat dan amal jamae'i yang lain dan lebih utama ialah negara.

Peperangan meletus sebelum masuk kawasan Mu'tah lagi yang mana kedua-dua pihak bermati-matian di dalam mencari kemenangan. Pada mulanya Zaid bin Harithah yang memegang bendera panji Islam tetapi beliau telah gugur syahid yang mana panji tersebut seterusnya dipegang oleh Ja'afar bin Abi Thalib. Beliau turut gugur yang mana kedua-dua tangan as-syahid dipotong oleh musuh manakala 50 kesan panahan musuh terdapat pada badan beliau. Kemudian panji itu berpindah ke tangan Abdullah bin Rawahah tetapi beliau juga gugur syahid yang mana kepimpinan selepas itu diterajui oleh panglima perang yang agung iaitu Khalid bin Al-Walid dengan persetujuan daripada tentera Islam yang lain.

Peristiwa ini mengajar kita agar bermujahadah di dalam menjaga maruah diri dan Islam tercinta walaupun nyawa sebagai bayaran. Arahan yang dikeluarkan oleh pemimpin wajib dipatuhi selagi mana ia tidak bersalahan dengan syarak. Akhirnya kita dapat menyaksikan bagaimana Allah tetap menolong dan memberi kemenangan kepada hambaNya yang istiqomah, thabat dan bermujahadah dalam perjuangan yang hak dan ianya memerlukan ujian, mehnah dan dugaan bukannya boleh dihasilkan dengan cara mudah dan setakat goyang kaki sahaja.

Kesan daripada peperangan ini masih ada sehingga sekarang yang mana kita boleh melawat maqam-maqam sahabat yang telah gugur syahid dalam peperangan ini di Mazar berdekatan dengan Mu'tah. Beberapa tahun yang lepas pihak kerajaan Jordan telah menggali dalam kawasan yang mana dikuburkan para syuhada' bagi membina masjid baru menggantikan masjid yang lama. Ketika berjalannyakerja-kerja ini, berlakunya peristiwa yang mana salah sebuah jentolak yang digunakan telah terkena tubuh syuhada' dan darah masih mengalir dari tubuh mereka walaupun lebih seratus tahun mereka meninggal dunia. Perkara ini berlaku kepada kubur-kubur yang tidak jelas kewujudannya kerana tiada sebarang tanda yang digunakan. Peristiwa ini meyakinkan lagi kepada kita bahawa mereka yang gugur syahid sebenarnya tidak mati di sisi Allah. Islam akan menang walaupun ia ditentang dan kekufuran akan kecundang walaupun ia ditatang oleh sebab kejahilan.

Khutbah mengenai Peperangan Mu'tah ini boleh didengar dengan paparan di bawah. Khutbah telah disampaikan oleh Ust Ridwan

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Sunday, April 25, 2010 by Dr Suhazeli bin Abdullah · 0

Wednesday, April 21, 2010

Hidup Bermanfaat


Sudah lama saya meletakkan tagging blogspot ini (((Hidup Bermanfaat))). Serasanya bahawa ianya akan difahami dengan sendiri bagi para pengunjung sekelian. Walaubagaimana pun berikut adalah artikel tambahan bagi memperkukuhkan moto hidup ini agar kita menjadi benar-benar manusia yang hidupnya bermanfaat kepada semua makhluk.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Adullah Al-Kadlrami ia berkata Ali bin Bahram berkata Abdul Malik bin Abi Kariimah berkata dari Ibnu Juraij, dari Atha' dari Jaabir, Rasulullah SAW

bersabda "...Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia..." [HR. Thabrani dalam Al-Ausath]

Darjat Hadits
Hadits di atas berpredikat hasan. Selain diriwayatkan oleh Thabrani seperti di atas, matan hadits senada juga diriwayatkan Al-Baihaqi, Ad-Daruquthni dalam Al-Afrath, Al-Askari dalam Al-Amtsal, Ibnu Abi Dunya dalam Qadhaail Jawaa'iz.

Syarah/Penjelasan Hadits
Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dalam kondisi yang sama derajatnya; apakah ia seorang Arab atau seorang 'Ajam. Baik ia berkulit putih, coklat, maupun hitam. Demikian juga suku bangsa tidak membuat seseorang bernilai berbeda di sisi Allah SWT. Lalu bagaimana seseorang bisa menjadi lebih baik dari orang lain? Islam adalah agama yang tidak sekedar mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya (hablumminallah) tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia (hablumminannas). Dua hal itu juga menjadi dasar dalam penentuan kualitas manusia di sisi Allah SWT. Maka, hadits di atas menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain.

Pernah juga Rasulullah SAW ditanya tentang manusia terbaik, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sama. Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Rasulullah SAW ditanya: "Siapakah orang terbaik?" Beliau menjawab :

"Yang paling bermanfaat bagi sesama manusia" [Ittihaaf Al-Khairat Al-Mihrah bi Zawaa'id Al-Masaanid Al-'Usyrah juz 5 hlm.191]

Bahkan jika kita mentadabburi Al-Qur'an, kita akan mendapatkan sebuah ayat yang menjadi permisalan bagi eksistensi sesuatu yang ditentukan oleh kemanfaatannya bagi manusia. Allah SWT berfirman :

"..Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi
manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi..." [QS. Ar-Ra'd : 17]

Tentu saja manfaat dalam hadits ini sangat luas. Manfaat yang dimaksud bukan sekedar manfaat materi, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau kekayaan dengan jumlah tertentu kepada orang lain. Manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain bisa berupa :

1. Ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum/dunia;
Manusia bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan ilmu yang dimilikinya. Baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Bahkan, seseorang yang memiliki ilmu agama kemudian diajarkannya kepada orang lain dan membawa kemanfaatan bagi orang tersebut dengan datangnya hidayah kepada-Nya, maka ini adalah keberuntungan yang sangat besar; lebih besar dari unta merah yang menjadi simbol kekayaan orang Arab.

"Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada satu orang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah" [HR. Bukhari]

Ilmu umum yang diajarkan kepada orang lain juga merupakan bentuk kemanfaatan tersendiri. Terlebih jika dengan ilmu itu orang lain mendapatkan life skill (keterampilan hidup), lalu dengan life skill itu ia mendapatkan nafkah untuk sarana ibadah dan menafkahi keluarganya, lalu nafkah itu juga anaknya bisa sekolah, dari sekolahnya si anak bisa bekerja, menghidupi keluarganya, dan seterusnya, maka ilmu itu menjadi pahala jariyah baginya.

"Jika seseorang meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; shadaqah jariyah, ilmu
yang manfaat, dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya" [HR. Muslim]

Ilmu yang bermanfaat dalam hadits di atas bukan sekedar ilmu agama, tetapi juga bisa ilmu umum seperti contoh di atas.

2. Harta/Kekayaan
Manusia juga bisa memberikan manfaat kepada sesamanya dengan harta/kekayaan yang ia punya. Bentuknya bisa bermacam-macam. Secara umum mengeluarkan harta di jalan Allah itu disebut infaq. Infaq yang wajib adalah zakat. Dan yang sunnah biasa disebut shodaqah. Memberikan kemanfaatan harta juga bisa dengan pemberian hadiah kepada orang lain. Tentu, yang nilai kemanfaatannya lebih besar adalah yang pemberian kepada orang yang paling membutuhkan. "Setiap mukmin wajib bershodaqah" [HR. Bukhari]

3. Tenaga/Keahlian
Bentuk kemanfaatan berikutnya adalah tenaga. Manusia bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan tenaga yang ia miliki. Misalnya jika ada perbaikan jalan kampung, kita bias memberikan kemanfaatan dengan ikut bergotong royong. Ketika ada pembangunan masjid kita bias membantu dengan tenaga kita juga. Saat ada tetangga yang kesulitan dengan masalah kelistrikan sementara kita memiliki keahlian dalam hal itu, kita juga bisa membantunya dan memberikan kemanfaatan dengan keahlian kita.

4. Waktu/perhatian
Adakalanya kemanfaatan yang diperlukan seseorang bukan lagi masalah harta atau keahlian tertentu, tetapi ia memerlukan teman atau orang yang mau memperhatikannya. Ini boleh terjadi pada orang tua yang tidak memiliki keluarga. Meskipun ia kaya raya dan secara harta tercukupi tetapi ia memerlukan perhatian orang lain. Bisa juga seorang sahabat yang sedang ditimpa musibah, sering kali ia memerlukan perhatian dan waktu kita lebih dari harta apapun.

5. Sikap yang baik
Sikap yang baik kepada sesama juga termasuk kemanfaatan. Baik kemanfaatan itu terasa langsung ataupun tidak langsung. Maka Rasulullah SAW memasukkan senyum kepada orang lain sebagai shadaqah karena mengandung unsur kemanfaatan. Dengan senyum dan sikap baik kita, kita telah mendukung terciptanya lingkungan yang baik dan kondusif. Kita juga telah memperkuat jiwa orang lain; baik disadari atau tidak. Maka hadits pada poin 2 di atas ada kelanjutannya sebagai berikut :

Semakin banyak seseorang memberikan kelima hal di atas kepada orang lain -tentunya orang yang tepat- maka semakin tinggi tingkat kemanfaatannya bagi orang lain. Semakin tinggi kemanfaatan seseorang kepada orang lain, maka ia semakin tinggi posisinya sebagai manusia menuju "manusia terbaik".

Selain disebutkan Rasulullah sebagai manusia terbaik, orang yang bermanfaat bagi orang lain juga disebutkan dalam hadits sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syafii, berkata kepada kami Al-Qasim bin Hasyim As-Samsar, ia berkata : telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Qais Adl-Dlibbi, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sukain bin Siraj, berkata kepada kami Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, maka ia bertanya: "Ya
Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah? Dan apakah amal yang paling dicintai Allah azza wa jalla?" Rasulullah SAW bersabda : "Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain..." [HR. Thabrani dalam Mu'jam Al-Kabir li Ath-Thabrani juz 11 hlm.84]

Pada hadits di atas ada perawi Sukain bin Siraj. Al-Haitsami menilainya sebagai perawi dhaif, Ibnu Hibban juga menilai Sukain bin Siraj dhaif, bahkan Imam Bukhari menilai sebagai mukarul hadits. Meskipun hadits ini dhaif, tetapi ia ada dalam banyak riwayat. Sehingga bisa dijadikan
penguat/pendukung bagi hadits hasan yang kita bahas di atas. Hadits lain yang dimaksud adalah
sebagai berikut :

Dari Ibnu Umar ia berkata : Seseorang bertanya : "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Rasulullah menjawab: "Yang paling bermanfaat bagi sesama manusia" [Jamii'ul ahaadits juz 36 hlm.422]

"Orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bermanfaat bagi sesama
manusia" [Majmu'ad Az-Zawaaid wa Manii'u Al-Fawaaid juz 8 hlm.121]

Intisari Kandungan Hadits
1. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain
2. Orang yang bermanfaat bagi orang lain termasuk golongan orang yang dicintai Allah SWT
3. Manusia hendaklah memberikan kemanfaatan kepada sesamanya baik berupa ilmu, materi/harta,
4. tenaga/keahlian, waktu/perhatian, dan sikap yang baik.

Wednesday, April 21, 2010 by Dr Suhazeli bin Abdullah · 0

Monday, April 12, 2010

Perubatan alternatif, Perubatan Pelengkap vs Perubatan moden


"Jadi apa kesudahan dengan perbincangan mengenai Produk X ni doktor?" Tanya seorang peminat yang selalu berkunjung ke laman blog (((hidup bermanfaat))).
" Kalau digunakan untuk pemakanan tambahan dan ada duit poket lebih silakan...tapi kalau digunakan sebagai ubatan utama dan meninggalkan terus ubatan hospital, pohon jangan sekali-kali". Jawabku ringkas.

Perubatan alternatif, Perubatan Pelengkap vs Perubatan moden

Saya meletakkan label produk X di atas agar isu ini tidak tertakluk kepada mana-mana produk yang sudah berada dipasaran. Ramai dari pesakit yang saya ketemui bertanyakan sesuatu yang mereka amalkan demi menjaga kesihatan mereka. Ada yang menanyakan mengenai Misai Kucing untuk rawatan darah tinggi, ada yang bawa piring apabila berjumpa saya, yang kononnya berkuasa aura magnetik. Harganya Masya Allah hampir mencecah RM3000 sekeping. Piringnya sebesar muka cawan. Ada juga yang memakainya di lengan setelah bertemu “promoter” di pasar malam. Tak kurang juga ada pesakit yang menawarkan kepada saya produk yang mereka makan untuk saya uji dahulu sebelum mereka makan secara “intensif”. Dengan ertikata lain setelah mendapat jaminan dari doktor.
Segala bentuk perubatan yang saya nyatakan di atas adalah kaedah perubatan alternatif (Alternative Medicine) dan perubatan pelengkap (Complimentary Medicine). Ianya boleh diterima selagi mana tidak bercanggah dengan hukum, tidak memudaratkan, tidak syirik dan tidak bercanggah dengan etika berubat. Ianya juga diambil sebagai perawatan tambahan selain dari kaedah perubatan arus perdana.
Sesuai dengan nama, perubatan alternatif dan perubatan pelengkap adalah berfungsi menampung kaedah perubatan alopati. Kaedah perubatan alternatif dan pelengkap ini tidak mempunyai asas pembuktian saintifik yang jelas (Evidence based medicine). Jika sekiranya sesuatu produk itu telah terbukti melalui kajian, ia tidak akan termasuk dalam kategori ini. Ia akan dimasukkan ke dalam perubatan moden/alopati.

Monday, April 12, 2010 by Dr Suhazeli bin Abdullah · 0

Friday, April 02, 2010

Salah Siapa, Negara kita ramai penzina?


Tulisan asal: Lanh

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w.

Renungan
Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya: "Tidaklah akan masuk syurga barangsiapa yang jirannya tidak aman daripada bahayanya. (Sahih Muslim)
***

SATU kajian oleh Dr Fatimah Abdullah (UKM) mendapati ada 257,000 anak luar nikah didaftarkan antara 2000 hingga 2008. Berdasarkan perangkaan ini, seorang pendakwah, Dr Azhar Yaakob dalam ceramahnya di sebuah pejabat yang penulis hadiri baru-baru ini melanjutkannya dalam bentuk sifir mudah yang hasilnya pasti menggemparkan masyarakat – ada lebih tiga juta penzina di Malaysia iaitu dua kali ganda jumlah penduduk Kelantan!

Dalam membentangkan analisis ala-matematiknya, Dr berkata beliau tidak mengambil kira perangkaan sebelum tahun 2000 dan selepas 2008.

Dr Azhar yang membulatkan angka 257,000 anak luar nikah itu kepada 250,000 orang (namakan ini A) berkata tentulah jumlah anak luar nikah yang tidak didaftarkan lebih ramai. Bagaimanapun beliau mengambil nisbah 1:1. Ini bermakna ada 250,000 anak luar nikah yang tidak didaftarkan (B).

Kemudian banyak juga anak luar nikah yang mati termasuk dibuang dalam sungai, tong sampah dan sebagainya. Dr Azhar menisbahkannya 1:1. Ini bermakna ada 250,000 anak luar nikah yang lahir tetapi sudah mati (C).

Ada banyak juga kes janin (kes persetubuhan luar nikah) digugurkan secara haram. Dr Azhar menisbahkannya 1:1 juga. Ini bermakna ada 250,000 janin digugurkan secara haram; mayatnya dicampakkan dalam sungai malah ada kena ‘flush’ dalam tandas. (D)

Apabila dicampurkan A+B+C+D, jumlah bayi luar nikah ada 1,000,000 (satu juta) orang. Apabila ada satu juta bayi luar nikah (termasuk janin) tentunya ada 2,000,000 (dua juta) penzina lelaki dan perempuan.

Kemudian apabila dicampur penzina yang tidak dapat anak, penzinaan dengan perempuan simpanan dan penjenayah seksual lain seperti pemerkosa, perogol, golongan pelacur, lesbian dan gay, tentunya pemaksiat seks di Malaysia amat banyak.

Bagaimanapun Dr Azhar mengandaikan ada 1,000,000 golongan ini. Jadi apabila dicampur angka 2,000,000 dan 1,000,000 tadi, maka ada kira-kira 3,000,000 (tiga juta) pemaksiat seks di Malaysia menyamai dua kali ganda penduduk Kelantan yang berjumlah 1.5 juta orang.

Jumlah penduduk Malaysia dianggarkan 27 juta orang; jadi ini bermakna kira-kira 1/9 (satu persembilan) daripada rakyat Malaysia sebenarnya adalah kaki pemaksiat seks. Ini satu angka yang sangat mengejutkan dan pertanyaan seterusnya mengapa ia sudah berlaku dengan dahsyat sekali.

Dr Azhar berkata antara perkara yang menyumbangkan keadaan itu adalah hukum Allah tidak ditegakkan, berleluasanya arak, judi (Malaysia ada kilang arak dan kasino terbesar di Asia Tenggara), dedah aurat serta pergaulan bebas dan riba.

Katanya, semua pihak bersalah; daripada individu, masyarakat, parti politik dan pemerintah, oleh itu usaha pembaikan dan pemulihan perlu dilakukan segera sebelum terlambat.

Beliau berkata, jika umat Nabi Lut dibinasakan oleh sebab jenayah homoseksual mereka, rakyat Malaysia sudah melakukan noda yang lebih teruk dan banyak – daripada jenayah seks sehinggalah membunuh bayi seperti dilakukan orang Jahiliah Arab sebelum kedatangan Rasulullah s.a.w.

Dr Azhar berkata, berdasarkan keadaan ini, beliau bimbang bala yang disediakan oleh Allah SWT kepada rakyat Malaysia sudah terlalu hampir oleh itu katanya, semua pihak perlulah berusaha keras bagi membanteras perkembangan mengerunkan ini.

Beliau berkata adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik sendiri anak-anak mereka sebaik mungkin dan tidak menyerahkan atau menswastakannya kepada pihak tertentu seperti orang gaji, tadika, sekolah dan institusi lain.

“Periksalah gajet seperti telefon mudah alih dan komputer anak-anak, jangan biarkan mereka hanyut dalam dunia lucah melalui teknologi canggih ini,” katanya.

Beliau berkata, ibu bapa jangan terlalu sibuk mengejar harta; bekerja 24 jam, sedangkan anak-anak tidak terurus sebaliknya diserah bulat-bulat kepada orang gaji.

“Ini sangat bahaya kerana ia boleh menyumbang kepada perlakuan buruk generasi muda seperti perzinaan yang membawa kepada kelahiran anak haram,” katanya.

Friday, April 02, 2010 by Dr Suhazeli bin Abdullah · 0

Networkedblog